Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Sluit je aan bij het meest erkende certificeringsprogramma en profiteer van handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten.

Over onze certificering

ASC-gecertificeerde kwekerijen zijn verplicht om aan te tonen dat ze zich houden aan de hoogste normen in de sector om water, natuur en milieu te beschermen, goede werkomstandigheden te bieden aan hun werknemers en de lokale gemeenschappen te beschermen. 

De beoordelingsprocedures van ASC zijn onafhankelijk en transparant en maken een sterke betrokkenheid van stakeholders mogelijk. De procedure weerspiegelt onze waarden van openheid, inclusiviteit en transparantie.

Het ASC beheert de standaarden en de effectieve controle hiervan, maar beoordeelt zelf de bedrijven niet en geeft geen certificaten af. Het ASC hanteert een systeem met certificering door derden, waarin onafhankelijke certificeringsbedrijven (Conformity Assessment Body (CAB) beoordelen of kwekerijen en bedrijven in de toeleveringsketen aan onze standaarden voldoen.

Wie mag beoordelen of aan de ASC-standaarden is voldaan?

Auditors en de certificeringsbedrijven waarvoor ze werken, dienen gekwalificeerd te zijn voordat ze certificeringsdiensten kunnen aanbieden aan kwekerijen en de toeleveringsketen.

Auditors moeten voldoen aan bepaalde prestatieniveaus en moeten kwekerijen beoordelen zoals vastgelegd in de Farm Certification and Accreditation Requirements (vereisten voor certificering en accreditatie) van het ASC. Auditors zijn verplicht de speciale training over de ASC-standaarden te volgen, die wordt afgesloten met een examen.

De certificeringsbedrijven waarvoor de auditors werken, zijn onafhankelijk van het ASC. Zij moeten aan Assurance Services International (ASI), dat eveneens een onafhankelijk bedrijf is, laten zien dat zij over de vaardigheden beschikken en de juiste werkpraktijken hanteren om bedrijven volgens de ASC-standaarden te beoordelen.

Na accreditatie worden de certificeringsbedrijven voortdurend door ASI gemonitord bij het uitvoeren van certificeringen, om te controleren dat ze werken in overeenstemming met de eisen die zijn vastgelegd in onze Certification and Accreditation Requirements (CAR).

Hoe verdienen kwekerijen een certificaat?

Het ASC-certificaat voor kwekerijen wordt verstrekt door het onafhankelijke certificeringsbedrijf en is drie jaar geldig. Jaarlijks wordt bij de kwekerij ter plaatse gecontroleerd of de dagelijkse activiteiten van de certificaathouder voldoen aan de ASC-standaard.

Confidental Infomation