Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Sluit je aan bij het meest erkende certificeringsprogramma en profiteer van handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten.

Aquacultuur hervormen: ASC publiceert eerste jaarverslag 2021

december 15, 2022

Met het eerste jaarverslag ‘Aquacultuur hervormen’ blikt het Aquaculture Stewardship Council (ASC) terug op het jaar 2021 en op wat er de afgelopen 10 jaar is bereikt sinds het eerste ASC-certificaat aan een viskwekerij werd toegekend.

 

In 2021 resulteerden de inspanningen van het ASC in een verdere groei van het programma. De activiteiten waren gericht op het verbeteren van de toegankelijkheid van de ASC-certificering, het handhaven van een positie in bestaande markten en het uitbreiden naar nieuwe markten en het aanbieden van 20.000 verschillende ASC-gecertificeerde producten aan consumenten.

“We zijn er trots op ons eerste jaarverslag te presenteren. Dit verslag markeert het wereldwijd toenemende belang van verantwoorde aquacultuur, en bevestigt ook ons streven naar voortdurende vooruitgang”, aldus Chris Ninnes, CEO van het ASC.

“Hoewel 2021 voor het ASC een uitdagend jaar was om ons programma en ASC-gecertificeerde producten meer bekendheid te geven, hebben we nieuwe manieren gevonden om onze doelgroepen te bereiken, onze systemen te verbeteren en in onze organisatie te investeren.”

“Met dit jaarverslag hopen we een duidelijk beeld te schetsen van onze groei en ontwikkeling in de loop der jaren en ook onze bijdrage aan verantwoorde aquacultuur te evalueren” zegt Jill Swasey, Head of Impacts van het ASC.

Verbeteringen doorvoeren: vanuit de kwekerij tot op het bord

Het ASC gebruikt op dit moment elf soortspecifieke kwekerijstandaarden en, samen met het Marine Stewardship Council (MSC), een zeewierstandaard. Deze standaarden kunnen wereldwijd worden toegepast, overal waar vis en algen worden gekweekt. Er zijn ongeveer 2000 gecertificeerde kwekerijen waar 49 soorten worden gekweekt.

In 2021 heeft het ASC 20% meer kwekerijen gecertificeerd dan het jaar daarvoor, waardoor de wereldwijde productie van vis en zeevruchten die voldoen aan de ASC-eisen voor sociale verantwoordelijkheid en ecologische duurzaamheid is gestegen tot meer dan 2,5 miljoen ton. In hetzelfde jaar hebben ASC-gecertificeerde kwekerijen 2780 verbeteringen doorgevoerd op het gebied van milieuprestaties (1800), sociale verantwoordelijkheid (893) en naleving van wetgeving (87).

Vooruitkijkend naar toekomstige ontwikkelingen zal de recent ingevoerde ASC-voerstandaard gevolgen buiten de kwekerijen aanpakken, door duurzaamheidseisen te stellen aan voerfabrieken, leveranciers van ingrediënten en grondstoffabrikanten.

Groeiende vraag naar verantwoord geproduceerde zeevruchten en vis

Tegen het einde van het jaar was de beschikbaarheid van ASC-gecertificeerde producten 10% hoger ten opzichte van het jaar daarvoor. Er waren meer dan 20.000 verschillende producten met het ASC-keurmerk voor consumenten te koop met verkopen van meer dan 275.000 ton. Wereldwijde retailmarkten bleven een sterke voorkeur vertonen voor zalm en garnalen, tezamen goed voor 70% van het gewicht van producten met het ASC-keurmerk. Daarnaast stijgt de vraag naar andere belangrijke regionale soorten zoals forel, zeebaars en zeebrasem. Er was een hoge afzet van producten met het ASC-keurmerk op Zuid-Europese markten en versterkte strategische aandacht voor het op de markt brengen van belangrijke soorten in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk.

Meer bewustzijn dankzij effectieve communicatie en storytelling

In 2021 heeft het ASC evenementen, wedstrijden, promotieacties en proeverijen georganiseerd en ook educatieve, inspirerende campagnes opgezet om de consument actief te betrekken. Dit in samenwerking met meer dan 230 commerciële en niet-commerciële partners. Tot onze partners behoren detailhandelaren, visleveranciers, vishandelaren, bekende (consumenten)merken, restaurants en voedselketens, non-profit organisaties, dierentuinen, aquaria en musea.

“Het is een waardevol en informatief proces geweest om de afgelopen jaren met het ASC samen te werken en te onderzoeken hoe we gezamenlijk verantwoorde aquacultuur kunnen ondersteunen en verbeteringen tot stand kunnen brengen”, aldus Dave Martin, Program Director bij Sustainable Fisheries Partnership, een organisatie zonder winstoogmerk met als doel leeggeviste visbestanden te herstellen en de ecologische en sociale gevolgen van de visserij en de viskwekerij te verminderen.

Vertrouwen winnen door borging van het programma

Conformity Assessment Bodies (CAB’s) zijn certificaathouders en erkende certificeringsbedrijven, verantwoordelijk voor het uitvoeren van audits. In 2021 werden er 67 beoordelingen van CAB’s uitgevoerd, die 92% van het gedefinieerde doelgebied betroffen en die als doel hadden incidenten aan te pakken. Het aantal CAB’s in het ASC-programma groeide naar 14. Daarmee zijn wereldwijd 184 auditors bevoegd om kwekerijen aan de hand van de strenge ecologische en sociale eisen van het ASC te beoordelen.

Zoals beschreven in het SOFIA-rapport 2022 van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties bestaat er een wezenlijk risico op fraude, vanwege de stijgende vraag naar vis en zeevruchten, de hoge waarde hiervan en de complexe leveringsketen. Het door het ASC ontwikkelde borgingsprogramma is erop gericht dit risico te bestrijden door het gebruik van innovatieve technologieën. Zo maakt bijvoorbeeld Trace Element Fingerprinting (TEF) het traceren van producten tot hun (bron)kwekerijen mogelijk door de producten te vergelijken met bekende monsters uit een databank.

Verbetering dankzij feedback

In 2021 heeft het ASC publieke consultaties gehouden over vier belangrijke programmaverbeteringen – de ASC-kwekerijstandaard, de Chain of Custody-module, het welzijn van vissen en eisen voor de certificering van voer. De consultaties voldeden aan de overkoepelende doelen wat betreft deelname en vertegenwoordiging van belanghebbenden. We werken eraan om de deelname van producenten van alle door het ASC certificeerbare soorten verder te verbeteren. Meer dan 300 belanghebbenden (organisaties en individuele personen) uit 35 landen hebben via de consultaties van het ASC feedback gegeven.

Een continu proces

“We zijn verheugd over onze voortdurende verbeteringen, programma-ontwikkelingen en het stijgende bewustzijn waarmee onze missie gesteund wordt en we kijken er naar uit om in de komende jaren onze jaarlijkse vooruitgang te laten zien”, aldus Chris Ninnes.

 

Confidental Infomation