Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Sluit je aan bij het meest erkende certificeringsprogramma en profiteer van handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten.

ASC introduceert nieuwe eisen voor Chain of Custody

mei 30, 2022

Aquaculture Stewardship Council (ASC) lanceert op 30 mei 2022 een Chain of Custody (CoC)-module, die het huidige garantiesysteem versterkt en problemen aanpakt zoals fraude, foutieve etikettering van zeevruchten, voedselveiligheid en gebruik van antibiotica. 

De aanvullende eisen, die worden ingevoerd na een uitgebreide ontwikkelingsperiode en een openbare bevraging, maken deel uit van een nieuwe reeks procedures en tools en maken gebruik van digitale traceerbaarheid en innovatieve productauthentificatietechnieken.

Beperkt aantal aanvullende eisen

Op dit moment worden verwerkers, handelaren en andere bedrijven in de toeleveringsketen die ASC-gecertificeerde producten verwerken, gecontroleerd aan de hand van de MSC (Marine Stewardship Council) Chain of Custody-Standaard. De nieuwe vereisten in ASC’s bijkomende CoC-Module zijn aanvullend op de MSC CoC-Standaard, en alleen van toepassing op ASC-gecertificeerde vis-, schaal- en schelpdierproducten.

Zodra de nieuwe module van kracht is, zullen deze bedrijven een audit ondergaan  die zowel de MSC CoC-Standaard als de nieuwe ASC CoC-module omvat. Het is niet de bedoeling om een bijkomende last te zijn voor CoC-gecertificeerde bedrijven of nieuwe aanvragers. Maximaal negen extra clausules komen tijdens de audit aan bod, met een minimum van twee, afhankelijk van de individuele bedrijfsomstandigheden. De module werd na de openbare bevraging grondig herzien op basis van de feedback van de deelnemers, om de gevolgen voor toeleveringsbedrijven en auditors tot een minimum te beperken.

“Ons doel is de betrouwbaarheid van ASC-gecertificeerde producten te verhogen, problemen in de toeleveringsketen aan te pakken op basis van een op risico gebaseerde benadering, en de juiste procedures klaar te hebben wanneer er zich toch problemen voordoen”, aldus Wendy Banta, hoofd van Supply Chain Assurance.

De module wordt van kracht en verplicht vanaf 30 mei 2023

De nieuwe vereisten zullen deel uitmaken van ASC CoC-audits vanaf 30 mei 2023. Deze overgangsperiode van een jaar tot de effectieve ingangsdatum geeft certificaathouders en erkende certificeringsbedrijven (CAB’s) die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van audits, de gelegenheid om zich voor te bereiden op de implementatie.

  • Eén van de aanvullende eisen is dat bedrijven in de toeleveringsketen die betrokken zijn bij de verwerking, loonverwerking, verpakking of herverpakking, gecertificeerd moeten zijn door een door het Global Food Safety Initiative (GFSI) erkend programma, of ISO 22000-gecertificeerd moeten zijn. Kleine bedrijven met een jaaromzet van minder dan 2 miljoen euro, die minder dan 200 ton zeevruchten verhandelen of minder dan 50 personeelsleden in dienst hebben die gerelateerd zijn aan zeevruchten, krijgen een vrijstelling. Vrijgestelde kleine bedrijven moeten nog steeds voldoen aan de voedselveiligheidsvoorschriften en worden aangemoedigd om naar certificering toe te werken via verbeteringsprogramma’s voor GFSI-erkende programma’s.
  • Houders van een ASC CoC-certificaat moeten een risicoanalyse voor fraude uitvoeren om potentiële risico’s voor fraude met vis, schaal- en schelpdieren snel te herkennen. De module biedt ook richtlijnen om te helpen bij het opmaken van deze analyse. Er zijn ook vereisten opgenomen met betrekking tot de naleving door de organisatie en het product van de toepasselijke wet- en regelgeving en conformiteit met de ASC-vereisten.
  • Bedrijven die rechtstreeks bij ASC-gecertificeerde bedrijven inkopen, moeten controleren of er geen hiaat zit in de CoC-certificering tussen het bedrijf en henzelf. Bovendien moeten ze nagaan dat alleen daadwerkelijk gecertificeerde producten worden verhandeld.
  • Daarnaast vraagt de module aan de erkende certificeringsbedrijven (CAB’s) om het aantal onaangekondigde audits enigszins te verhogen, om een nauwkeuriger beeld te krijgen van de dagelijkse activiteiten. Certificaathouders zullen worden geselecteerd voor een onaangekondigde audit aan de hand van een door ASC ontwikkelde risicocalculator, waarbij rekening wordt gehouden met een trapsgewijze benadering van specifieke risico’s, zoals een voorgeschiedenis van schorsing of onderzoek, eerdere non-conformiteiten, land van activiteit, soort en type activiteit.
  • Een belangrijke nieuwe toevoeging is een gedefinieerde lijst van criteria om ASC en certificeerders in staat te stellen bedrijven die betrokken zijn bij onaanvaardbare praktijken zoals illegale of frauduleuze activiteiten, of onethisch gedrag, uit het ASC-programma te weren. Er moet uiteraard bewijs zijn dat één van deze criteria van toepassing zijn.

“We zijn ervan overtuigd dat het nieuwe pakket vereisten in de ASC Chain of Custody Module een grotere waarde en een hoger niveau van zekerheid zal bieden aan deelnemers aan het programma en klanten die vertrouwen op het ASC-logo”, aldus Wendy Banta.

Confidental Infomation