Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Sluit je aan bij het meest erkende certificeringsprogramma en profiteer van handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten.

Voederfabrieken kunnen nu certificering aanvragen voor ASC Feed Standard

februari 2, 2023

Het Aquaculture Stewardship Council (ASC) kondigt een nieuwe mijlpaal aan met de invoering van de ASC Feed Standard: de standaard voor voer. Vanaf 14 januari 2023 kunnen voederfabrieken een aanvraag indienen voor certificering volgens de ASC Feed Standard. Deze heeft betrekking op wettelijke, sociale en milieueisen voor de eigen activiteiten van de voederfabriek en voor de leveranciers van de ingrediënten die bij de voederproductie worden gebruikt. ASC-gecertificeerde landbouwbedrijven hebben tot 14 januari 2025 (24 maanden) de tijd om over te schakelen op voer conform ASC-vereisten om aan de ASC Kwekerijstandaarden te blijven voldoen.  

De ASC Feed Standard pakt één van de grootste oorzaken van de ecologische en maatschappelijke impact van aquacultuur aan: de productie van voer en de grondstoffen die daarvoor worden gebruikt. Meer dan 70 procent van de aquacultuurproductie (exclusief algen) is afhankelijk van voer, en dit is de drijvende kracht achter de ecologische en maatschappelijke gevolgen van aquacultuur. Door voor alle belangrijke voeringrediënten verantwoorde bevoorrading te eisen, wil ASC problemen in de leveringsketen en op het niveau van grondstoffen aanpakken. De vereisten voor het rapporteren van prestaties zullen ook de borging verbeteren door het creëren van een ongeëvenaarde transparantie in de hele toeleveringsketen voor visvoer. Tevens zullen de eisen duurzaamheid van het milieu belonen en toekomstig onderzoek naar verantwoord voer ondersteunen.  

De wereld voeden door gebruik van verantwoorde grondstoffen 

Volgens Chris Ninnes, CEO van ASC, is een verantwoorde inkoop van voer in de aquacultuur sector noodzakelijk om de groeiende wereldbevolking te voeden en tegelijkertijd de impact op de natuurlijke hulpbronnen tot een minimum te beperken. In 2020 bereikte de totale productie van vis-, schaal- en schelpdieren 213 miljoen ton en bood deze miljarden mensen een belangrijke bron van dierlijke eiwitten, volgens het SOFIA-rapport 2022 van de Voedsel- en Landbouworganisatie. 

“Aquacultuur levert 58 procent van deze productie in gewicht en 67 procent in waarde, en de macro voedingsstoffen die de sector levert, vormen een essentieel en ondergewaardeerd onderdeel van de voedselzekerheid wereldwijd. Gelukkig bieden gekweekte vis-, schaal- en schelpdieren deze voedselzekerheid en voedingsvoordelen met een veel kleinere ecologische voetafdruk dan eiwitten van op het land gehouden vee. 

“Steeds meer vissen en ongewervelde dieren worden tijdens hun levenscyclus gevoerd – in 2020 werd 63 miljoen ton gevoerd, tegenover 24,3 miljoen ton niet gevoerd – en dit geeft het steeds groter wordend raakvlak tussen aquacultuur en landbouw weer. Veel aandacht, vaak negatief, gaat uit naar het gebruik van vismeel en visolie in kweekvoer, terwijl de effecten van op het land gekweekte plantaardige materialen – die tot 85 procent van het dieet van vleesetende vissen uitmaken – bijna volledig worden genegeerd. 

“Een verantwoorde productie van kweekvis vereist dat de negatieve effecten gepaard met de productie van voeringrediënten worden gecontroleerd en verminderd, met een noodzakelijke focus op sociale verantwoordelijkheid en milieuverbeteringen. Dit is precies de rol die de nieuwe ASC Feed Standard zal spelen door het stimuleren van dergelijke verbeteringen. Gezien het toenemend belang van gekweekte vis-, schaal- en schelpdieren binnen mondiale voedselsystemen, wordt dit nog belangrijker naarmate de wereldbevolking toeneemt. Om een duurzame aquacultuur sector te kunnen bereiken, is het van essentieel belang dat het door onze vitale sector gebruikte voer op verantwoorde wijze wordt ingekocht via de holistische benadering die in de ASC Feed Standard is uiteengezet. Ik ben er bijzonder trots op dat de ASC Feed Standard de belangrijkste arbeidsvereisten handhaaft in de leveringsketens van diervoeringrediënten en de risico’s van ontbossing en landomzetting tracht te beperken”, legt Ninnes uit. 

Verantwoorde inkoop van ingrediënten afkomstig van het land en de zee  

Gecertificeerde voederfabrieken moeten milieuvriendelijke ingrediënten van zowel de zee als het land betrekken. De ASC Feed Standard gebruikt een verbeterd model voor zee-ingrediënten, inhoudende dat voederfabrieken na verloop van tijd steeds meer gaan afnemen van verantwoord beheerde visserijen. MarinTrust en Marine Stewardship Council (MSC), beide volwaardige lid van de ISEAL Alliance, spelen een cruciale rol in dit mechanisme en vormen de belangrijkste pijlers voor verbetering.  

Het model biedt een unieke kans aan voederfabrieken om samen te werken met hun leveranciers van vismeel en visolie om op een zeker moment aan de eisen te voldoen. Uiteindelijk moet het grootste deel van de mariene ingrediënten afkomstig zijn van MSC-visserijen. 

Voor ingrediënten van plantaardige oorsprong, zoals soja of tarwe, moeten voederfabrieken alle ingrediënten die meer dan 1 procent van het voer uitmaken, registreren en rapporteren, en moeten zij maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat deze op verantwoorde wijze zijn verkregen. Ook moeten voederfabrieken ervoor zorgen dat er in hun toeleveringsketens geen risico’s op het gebied van ontbossing of landomzetting aanwezig zullen zijn.  

Bovendien zullen ASC-gecertificeerde voederfabrieken hun energieverbruik en broeikasgassen moeten registreren en rapporteren en zich moeten inspannen om de energie-efficiëntie, het waterverbruik en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te verbeteren. 

Sociale gevolgen in de voederindustrie 

De voederindustrie is onderdeel van de economische ruggengraat van de plaatselijke gemeenschappen waarin zij is gevestigd.  Een andere kernvereiste voor voederfabrieken is daarom het nemen van sociale verantwoordelijkheid. Dit omvat een eerlijke behandeling en beloning van werknemers, respect voor de rechten van inheemse en in stamverband levende mensen, en de garantie dat er geen kind- of dwangarbeid plaatsvindt. De ASC Feed Standard bevat vele andere sociale en effectieve vereisten voor het managementsysteem, waaronder beleid, procedures en processen voor onderwerpen als het voorkomen van corruptie, omkoping of vervalsing van documenten. ASC-gecertificeerde voederfabrieken zijn ook verplicht due diligence uit te voeren op hun toeleveringsketens om deze belangrijke sociale risico’s te beoordelen en te beperken.  

Volgende stappen 

“Wij kijken er naar uit om voederfabrieken te ondersteunen die naar ASC-certificering willen toewerken en om producenten te ondersteunen in hun voorbereiding op de overgang naar ASC-gecertificeerd voer in de komende 24 maanden”, aldus Michiel Fransen, ASC Director of Standards and Science.  

“Door meer voederfabrieken aan te moedigen zich te certificeren om aan de groeiende vraag van ASC-gecertificeerde kwekerijen te voldoen, zorgen we ervoor dat het voer in de aquacultuur en grondstoffen op verantwoorde wijze worden geproduceerd.” 

Voor meer informatie over de ASC Feed Standard en hoe deze kan bijdragen aan een duurzame aquacultuur sector, klik op deze link. Voederfabrieken die gecertificeerd willen worden, kunnen hier meer informatie. 

Confidental Infomation