Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Sluit je aan bij het meest erkende certificeringsprogramma en profiteer van handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten.

Wereldvoedseldag: hoe we allemaal bij kunnen dragen aan voedselzekerheid

oktober 15, 2021

Vandaag is het Wereldvoedseldag. De boodschap ‘onze acties zijn onze toekomst’ spoort mensen aan om met hun persoonlijke keuzes zich in te zetten voor de strijd tegen voedselonzekerheid. Klinkt dat overweldigend? Maak je geen zorgen, dit is precies waar het ASC je bij gaat helpen. 

Dit jaar is de tweede keer dat Wereldvoedseldag plaatsvindt in de schaduw van de pandemie. Sommige landen gaan weer open. Daar voelt het wellicht alsof het normale leven weer terugkeert. Andere landen hebben misschien nog een lange weg te gaan. De strijd tegen honger bevindt zich eveneens in verschillende fases in verschillende werelddelen. Daarom is het zo belangrijk om een wereldwijde dag te hebben die gewijd is aan het uitbannen van deze vermijdbare plaag.  

Ondanks de aanhoudende restricties zullen meer dan 150 landen aandacht schenken aan Wereldvoedseldag 2021, met evenementen die overheden, stichtingen, bedrijven en het publiek bij elkaar brengen. 

Onze acties zijn onze toekomst

Een van de kernboodschappen van dit jaar is ‘Onze acties zijn onze toekomst’. Uiteraard zijn voedselsystemen complex en multinationaal. Een verbetering van deze systemen en de uitbanning van voedselonzekerheid vergt actie van overheden en sectoren. Geen enkel individu of groep kan dit in zijn eentje bewerkstelligen. Maar dat zou niet de invloed die wij als gewone mensen kunnen hebben, onbelicht moeten laten. 

Zoals te lezen is op de website van Wereldvoedseldag: “We moeten de productie beïnvloeden door onze vraag naar duurzaam geproduceerd, voedzaam voedsel te vergroten. Tegelijkertijd moeten we duurzamer zijn in onze dagelijkse acties, in de eerste plaats door voedselverlies en -verspilling te reduceren.

Je kunt je voorstellen dat dit bij het ASC een sterke weerklank heeft. Wij geloven er heilig in dat als we voor vis kiezen dat op een meer verantwoorde manier is gekweekt, we die producenten kunnen belonen en tevens andere producenten kunnen aanmoedigen om hun praktijken te verbeteren. Natuurlijk kunnen consumenten dit niet in hun eentje doen. Dit is waar het ASC om de hoek komt kijken. Wij kunnen op een betrouwbare en transparante wijze waarborgen welke producten van verantwoorde kwekerijen komen. 

Wat is Wereldvoedseldag?

Wereldvoedseldag is de jaarlijkse viering van de oprichting van de Food and Agricultural Organization van de VN (FAO) op 16 oktober 1945. De FAO zet zich in voor voedselzekerheid voor iedereen, en Wereldvoedseldag is een van de grootste jaarlijkse vieringen van de VN. Het doel van de organisatie is om bewustzijn te creëren over mensen die honger lijden, en om acties te ondersteunen die voedselzekerheid en betere voeding stimuleren.

Wat zijn de problemen?

Door chronische honger wordt het moeilijker om veel van de andere VN-doelen te behalen, zoals goede gezondheid en hoogwaardig onderwijs, en tegelijkertijd beïnvloedt chronische honger een aantal andere wereldwijde problemen. Voorbeelden hiervan zijn conflicten, het klimaat, de economie en ongelijkheid. De meest kwetsbare gemeenschappen zijn het meest kwetsbaar voor plotselinge onrust en volatiliteit in de voedselvoorzieningsketens. Dit jaar heeft ons op een onaangename manier gewezen op het feit dat die volatiliteit op elk moment kan toeslaan. De uitdagingen van ondervoeding, in al zijn vormen, worden verder gecompliceerd door het stijgende aantal gevallen van obesitas in de wereld. In de toekomst zal de wereldbevolking blijven groeien. Tegen het jaar 2050 zullen er naar schatting 9,6 miljard mensen zijn. De vraag naar gezond voedsel zal dus alleen maar blijven toenemen.

Hoe kan aquacultuur helpen?

Vis is een geweldige bron van gezonde eiwitten die aan deze stijgende vraag kan voldoen. De hoeveelheid vis dat wereldwijd per persoon wordt gegeten is sinds 1961 verdubbeld, en de FAO voorspelt dat dit cijfer zal blijven toenemen.  Aquacultuur is inmiddels goed voor meer dan de helft van het wereldwijde visaanbod, en de FAO voorspelt dat dit aandeel in de komende jaren zal blijven stijgen. Aquacultuur voedt niet alleen miljoenen mensen, het voorziet ook wereldwijd in levensonderhoud, vaak voor kleinschalige kwekers in ontwikkelingseconomieën.

Wat heeft dit te maken met het ASC?

Met een voortdurend groeiende aquacultuursector neemt ook de noodzaak toe om ervoor te zorgen dat kwekerijen op een milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde manier worden geleid. Kwekerijen die niet goed worden geleid kunnen op verschillende manieren invloed hebben, bijvoorbeeld door watervervuiling, de verstoring van lokale ecosystemen en slechte werkomstandigheden.

Wij bij het ASC geloven dat het niet genoeg is dat aquacultuur blijft groeien om aan de toenemende vraag te voldoen. Als die groei niet op de juiste manier gebeurt, kan dit ernstige gevolgen hebben en tot een vorm van onzekerheid leiden waartegen de FAO juist waarschuwt. Daarom moeten ASC-gecertificeerde kwekerijen aantonen dat ze deze gevolgen beheersen en minimaliseren. Het gaat er niet alleen om dat de impact van aquacultuur wordt beheerst. Een ASC-certificering stimuleert ook efficiëntere praktijken, die kunnen helpen bij acties om de wereldwijde voedselbeschikbaarheid te vergroten. 

Wie kan er nog meer helpen?

Iedereen zal zich moeten inspannen om een einde te maken aan honger, zowel overheden en private ondernemingen als kwekers. En we kunnen het niet beter zeggen dan dit: ‘onze impacts zijn onze toekomst.’ Dat betekent niet dat het de taak van individuen is om het wereldwijde voedselsysteem te herzien. Het betekent dat we ons krachtig zouden moeten voelen omdat we met onze keuzes een verschil kunnen maken. Ook al voelt dat verschil misschien onbeduidend op individueel niveau, alles bij elkaar opgeteld kan het tot iets onstuitbaars uitgroeien. 

Jouw koopbeslissingen hebben invloed. Als je vis van kwekerijen met het ASC-logo koopt, geef je aan dat je kiest voor kwekers die op een transparante en evoluerende wijze ondernemen, waarmee ze ervoor zorgen dat het door hen geproduceerde voedsel volgens de beste praktijken is gekweekt, op een manier die de hoognodige voedselbronnen voor de toekomst veiligstelt.

Confidental Infomation