Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Sluit je aan bij het meest erkende certificeringsprogramma en profiteer van handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten.

Over ASC

Verantwoorde en duurzame kweek dragen wij hoog in het vaandel. Dat is waarom we met zorg standaarden voor de aquacultuurindustrie creëren. Verantwoorde viskwekerij is onontbeerlijk als oplossing om de groeiende wereldbevolking te voeden met zorg voor planeet en mens.

Velen smullen van vis. Het is gezond en voedzaam, én vormt een betaalbare eiwitbron voor een snelgroeiende wereldbevolking.

Vandaag de dag heeft 33% van de wilde visbestanden hun biologische limiet bereikt, waardoor vis en zeevruchten uit wilde vangst niet aan de vraag van de groeiende wereldbevolking kan voldoen. Nu al komt zo’n 60% van de vis die wereldwijd geconsumeerd wordt uit kweek. Dat aandeel zal enkel stijgen naar de toekomst toe. De snelle groei van de aquacultuur heeft geleid tot slecht beheerde viskwekerijen, waterverontreiniging, schade aan lokale omgevingen en slechte arbeidsomstandigheden. Het creëerde een precaire situatie waarin veel op het spel staat… vis en zeevruchten zijn niet alleen een betaalbare dierlijke eiwitbron voor miljarden mensen, maar zorgen ook voor financiële middelen, vooral in ontwikkelingslanden.

Daarom is het nu belangrijker dan ooit dat op verantwoorde wijze aan viskweek gedaan wordt, met zorg voor mens en planeet.

Onze missie bij ASC is om de sector te transformeren naar milieuvriendelijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

In 2010 lanceerden we de Aquaculture Stewardship Council (ASC) als een impactgerichte NGO. We werkten samen met het Nederlandse Sustainable Trade Initiative IDH en het WWF Nederland om de aquacultuur te verduurzamen. We doen dit aan de hand van veeleisende, strikte standaarden voor vis en kwekerijen én door hoge zekerheid te bieden doorheen de volledige toeleveringsketen.

Om het ASC-programma met certificatie door derden en aan de hand van een keurmerk voor viskwekerijen wereldwijd te bevorderen, werken we samen met de milieugemeenschap, wetenschappers en anderen. Samen ontwikkelen we standaarden met andere NGO’s, academici, kwekers, retailers en experts. We staan bovendien niet stil; we blijven meer standaarden ontwikkelen om te voldoen aan veranderende marktbehoeften en vraag.

ASC-gecertificeerde kwekerijen worden onafhankelijk beoordeeld tegen elke eis in hun soort-specifieke ASC-standaard. Ons systeem is beoordeeld volgens de Codes of Good Practice van ISEAL, een wereldwijd erkend kader voor effectieve, geloofwaardige duurzaamheidssystemen. Omwille van het feit dat wij een fully compliant lid zijn, wat betekent dat we voldoen aan hun 3 codes voor o.m. de creatie van standaarden en de evaluatie ervan, zijn we binnen de aquacultuurindustrie ‘s werelds toonaangevende certificeringsprogramma.

Wij hebben impact op elk niveau, van waterkwaliteit, verantwoorde inkoop van voer, ziektepreventie, dierenwelzijn, eerlijke behandeling en betaling van werknemers tot het onderhouden van positieve relaties met lokale gemeenschappen. Pas nadat een kwekerij de audit heeft doorstaan, kan vis van die kwekerij verkocht worden in winkels met het ASC-keurmerk op de verpakking. Zo weten consumenten meteen dat ze de meest betrouwbare keuze maken wanneer ze vis, schaal- of schelpdieren met het ASC-keurmerk kopen. Die producten zijn immers geproduceerd met zorg voor mens en planeet. Elk pakket ASC-keurmerk dragende vis en zeevruchten is traceerbaar tot gecertificeerde ASC-kwekerijen. Vervolgens herinvesteren we de inkomsten uit ASC-gecertificeerde producten en liefdadigheidsdonaties om verantwoorde viskwekerij te bevorderen.

Vandaag zijn ASC-keurmerk dragende vis, schaal- en zeevruchten al verkrijgbaar voor consumenten in meer dan 90 landen, dankzij de acceptatie van ASC door producenten en bedrijven over de hele wereld. Dit is slechts het begin. Elke dag werken we aan verdere verbetering van ons certificeringsprogramma en innovaties die verder gaan dan alleen certificering. Zo kunnen we blijven zorgen voor bewezen, meetbare en betekenisvolle impact op mens en planeet.

Wat we doen

Samen met onze partners voert de ASC een ambitieus programma uit om de wereldwijde viskwekerij te transformeren en de beste milieuprestaties en sociale aquacultuurprestaties te bevorderen met het oog op milieuvriendelijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Lees meer over:

Onze robuuste standaarden

De ASC-standaarden worden ontwikkeld in lijn met de richtlijnen van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties en de ISEAL Standard Setting Code of Good Practice.

De eisen in de standaarden zijn realistisch, meetbaar en controleerbaar, en brengen echte verandering teweeg.

We zijn ook de enige fully compliant member van de ISEAL Code of Good Practice aan de hand van de welke we de impact van onze standaarden aftoetsen ter bevordering van het algemene kader en onze impact aan kunnen tonen.

Onze toewijding om de ISEAL Impact Code te gebruiken, vereiste de ontwikkeling van een rigoureus monitoring- en evaluatieproces om de inspanningen van kwekerijen op hun weg naar milieuvriendelijkheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid vast te leggen. Het M&E-proces vereist dat we:

  • onze organisatorische doelstellingen definiëren,
  • begrijpen wat we moeten doen om deze doelstellingen te bereiken,
  • identificeren hoe we onze prestaties meten,
  • feedback verzamelen van belangrijke stakeholders om het systeem in de loop van de tijd te verfijnen.

De ISEAL Code of Good Practice geeft ons niet alleen een kader voor het opzetten van een proces voor onze langetermijn- en kortetermijndoelstellingen, maar zorgt er ook voor dat we kunnen aantonen dat de milieu en sociale impact van viskwekerij zijn verminderd en dat we positieve verandering bevorderen.

Onafhankelijk, transparant en inclusief certificatieproces

Het beoordelingsproces voor ASC-certificering is onafhankelijk, uitgevoerd door geaccrediteerde certificeerders, en biedt ruimte voor een hoog niveau van betrokkenheid van belanghebbenden. Elke kwekerijaudit wordt van tevoren aangekondigd op onze website en alle belanghebbenden, waaronder de gemeenschap, het publiek, NGO’s en vele anderen, worden aangemoedigd om informatie en gegevens online in te dienen op meerdere momenten in het certificatieproces.

De auditor zal plaatselijk bezoeken afleggen en deelnemers werven voor openbare bijeenkomsten in de buurt van de auditlocaties en andere geschikte locaties. Het ontwerp van het auditrapport kan gedurende 15 werkdagen vóór het einde van het proces worden ingezien en iedereen kan een bezwaar indienen, wat de CAB in overweging moet nemen vooraleer een definitieve beslissing te nemen, indien gewenst.

Het uiteindelijke rapport, inclusief afwijkingen en corrigerende maatregelen, is ook te vinden op de ASC-website.

Continue verbetering

Naarmate de wetenschap en best practices veranderen, zullen ook onze standaarden veranderen om up-to-date te blijven.

We voeren regelmatige beoordelingen uit van alle standaarden en het programma als geheel. Tijdens deze beoordelingen houden we uitgebreide openbare raadplegingsperioden waarin belanghebbenden worden uitgenodigd om bij te dragen aan de herziening. Op deze manier zorgen we ervoor dat onze ASC-standaarden robuust blijven en voldoen aan of zelfs de best practices in de industrie overtreffen.

Onze Theory of Change

Wij zijn een wereldwijd erkend programma dat marktmechanismen gebruikt om verbeteringen op het gebied van milieu en sociale aspecten in de viskwekerij te bevorderen. Visfanaten of liefhebbers van schaal- en schelpdieren kiezen met het groene ASC-keurmerk kwekers te belonen die aantoonbaar zorg dragen voor mens en planeet.

Samen kunnen we meer vraag creëren naar ASC-gecertificeerde vis, schaal- en schelpdieren wat een positieve impact creëert bij producenten die ook de stap richting verduurzaming willen zetten.

Bewezen impact

ASC kan de positieve veranderingen in de wereldwijde aquacultuur aantonen.

Naarmate meer kwekerijen zich aansluiten bij het ASC-programma en we onze reikwijdte blijven uitbreiden, zullen we onze rapportage verder uitbreiden om onze impact aan te tonen en de verandering te begrijpen waaraan ASC en onze gecertificeerde kwekerijen bijdragen.

ONTDEK MEER

Rapport Stichting Aqua

Laatste nieuws

Lees het laatste nieuws

Bekijk al het nieuws

Confidental Infomation