Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Sluit je aan bij het meest erkende certificeringsprogramma en profiteer van handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten.

Over het ASC

Het Aquaculture Stewardship Council is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie die het wereldwijd belangrijkste certificerings- en labelingsprogramma voor verantwoorde aquacultuur beheert.

Onze visie

Een wereld waarin aquacultuur een belangrijke rol speelt bij de voedselproductie en maatschappelijke voordelen biedt, terwijl negatieve gevolgen voor het milieu tot een minimum worden beperkt.

Onze missie

Van aquacultuur een milieuvriendelijke en maatschappelijk verantwoorde sector maken, met behulp van efficiënte marktmechanismen die waarde creëren in de hele keten.

Samen met producenten in de viskweek, visverwerkende bedrijven, detailhandel- en cateringbedrijven, wetenschappers, natuurbeschermingsorganisaties en consumenten streven wij ernaar:

 • verantwoorde aquacultuur te erkennen en belonen via het ASC certificerings- en labelingprogramma voor aquacultuur en het logo voor visproducten;
 • te stimuleren dat consumenten de vis kopen die het beste is voor milieu en maatschappij;
 • bij te dragen aan de verduurzaming van de vissector.

De aanzienlijke, vaak onbedoelde, nadelige gevolgen van aquacultuur, bijvoorbeeld door overmatig gebruik van antibiotica en slecht beheer van de kwekerij, worden verminderd door ASC-certificering. Het ASC helpt de aquacultuursector te verduurzamen met behulp van standaarden waarin meer dan 150 prestatie-indicatoren zijn opgenomen, en die:

 • bijdragen aan de bescherming van de omringende ecosystemen en de biodiversiteit;
 • bepalen dat er strenge controles gelden op het gebruik van antibiotica;
 • zorgen dat er minder bestrijdingsmiddelen en chemicaliën worden gebruikt;
 • best practices vereisen ter voorkoming van de verspreiding van ziekten en parasieten onder gekweekte vis en wilde vis;
 • zorgen dat proactief wordt voorkomen dat vis ontsnapt;
 • strenge criteria stellen voor het gebruik van grondstoffen en duurzaam voer;
 • voederpraktijken reguleren, zodat er minder visvoer in het water onder de kwekerij terechtkomt;
 • bijdragen aan het behoud van de waterkwaliteit;
 • kwetsbare natuurgebieden beschermen door te reguleren waar kwekerijen mogen komen.

Het ASC zorgt ook voor bescherming van de sociale rechten en de veiligheid van de mensen die op de kwekerijen werken en in de lokale gemeenschappen wonen. Werknemers die op ASC-gecertificeerde kwekerijen werken, moeten eerlijke arbeidsvoorwaarden en contracten hebben, zoals voorgeschreven door de Internationale Arbeidsorganisatie. Kinderarbeid is niet toegestaan, alle werknemers hebben vrijheid van vereniging en kunnen in een veilige omgeving werken.

Om onze onafhankelijke positie te behouden en de consument het vertrouwen te geven dat kwekerijen in het ASC-programma aan strenge prestatie eisen voldoen, beheren wij de standaard, maar beoordelen we viskwekerijen niet zelf. Certificaten worden verstrekt door een onafhankelijk certificeringsbedrijven. Deze voert de beoordeling van de kwekerij uit en beslist of deze aan de eisen voldoet die nodig zijn voor ASC-certificering. Een dergelijke certificering door een derde partij wordt algemeen erkend als het hoogste niveau van onafhankelijke beoordeling.

Naast de ASC-viskweekstandaarden is er ook nog de certificering voor traceerbaarheid. Voor elk product met het ASC-logo is traceerbaarheidscertificering vereist bij elke stap in de toeleveringsketen. Je kunt er dus van op aan dat elk product met het ASC-logo door de hele toeleveringsketen heen kan worden getraceerd naar een ASC-gecertificeerde bron, en dat het product tijdens de verwerking gescheiden is gehouden van vis zonder certificering.

Confidental Infomation