Direct naar de content

Waarom ASC?

Zie je het ASC-keurmerk? Dan weet je dat je vis met zorg gekweekt is. ASC staat voor kweek met oog voor natuur en mens.

Doe mee!

Kies voor het ASC-keurmerk, zo maak je een positieve impact op mens én planeet.

Inspiratie nodig?

Verwen jezelf en de planeet: ontdek onze heerlijke, verantwoorde recepten.

Certificering

Maak deel uit van het meest erkende certificeringsprogramma en benadruk je verantwoorde kweekmethoden!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Ontdek meer

Het ASC-programma is succesvol dankzij alle betrokken producenten en partners.

Certificering

Sluit je aan bij het meest erkende certificeringsprogramma en profiteer van handelen in ASC-gecertificeerde producten!

Onze impact

ASC zorgt voor meetbare, positieve veranderingen in de wereldwijde kweek van vis, schaal en schelpdieren.

Na certificering

Ons wereldwijde netwerk biedt partners veilige en flexibele leveringsdiensten.

De Zalmstandaard

Zalmkwekers gaan heel wat uitdagingen aan wanneer zij hun product op de markt willen brengen. Het ASC-certificaat toont aan dat deze zalmkwekers bijdragen aan verantwoorde arbeidspraktijken, ziektebeheersing alsook ecosysteembehoud.

De Zalmstandaard van ASC stelt milieuvriendelijke en sociaal verantwoorde kweek voorop.

Gecertificeerde kwekerijen minimaliseren actief hun impact op de omliggende natuurlijke omgeving.

Gecertificeerde kwekerijen gaan op een maatschappelijk verantwoorde manier aan de slag, zorgen voor hun medewerkers en werken samen met de lokale gemeenschap.

ASC-certificering biedt kwekerijen duidelijke richtlijnen om te volgen. De Zalmstandaard van ASC biedt kwekerijen een kader voor volgende thema’s:

Biodiversiteit

Gecertificeerde zalmkwekerijen minimaliseren hun impact op het lokale ecosysteem op verschillende manieren zoals het ontwikkelen en uitvoeren van een impactbeoordeling om vogels, zeezoogdieren, en gevoelige habitatten te beschermen. Ook behouden ze de ecologische kwaliteit van de zeebodem, zorgen ze ervoor dat kwekerijen niet gelegen zijn in gebieden van Hoge Natuurwaarde (HCVA-gebieden) en minimaliseren ze ontsnappingen van vissen tot een absoluut minimum. Alle dodelijke incidenten met wilde dieren moeten openbaar beschikbaar zijn.

Voer

ASC-certificering vereist dat zalmkwekerijen zich houden aan strikte limieten om het gebruik van wilde vis als ingrediënt voor voer te minimaliseren. Bovendien vereist de standaard dat kwekerijen volledige traceerbaarheid garanderen tot een verantwoord beheerde bron, bij voorkeur gecertificeerd, zowel voor wilde mariene ingrediënten als soja.

Vervuiling

Gecertificeerde zalmkwekerijen moeten regelmatig verschillende waterparameters meten (fosfor, zuurstofniveaus, etc.) en binnen vastgestelde limieten blijven. Verantwoorde kweek kan alleen plaatsvinden in waterlichamen die als ‘goed’ of ‘zeer goed’ geclassificeerd zijn (bijv. a.d.h.v. het EU-Kader Richtlijn Water). Koperuitstoot in het water moet geminimaliseerd en gemonitord worden.

Ziektes

Gecertificeerde zalmkwekerijen moeten voldoen aan strenge eisen om uitbraken van ziektes te minimaliseren. Hiervoor moeten ze ook samenwerken met andere kwekerijen die in hetzelfde gebied actief zijn. Er moet een Plan voor Visgezondheidsbeheer (Fish Health Management Plan) worden opgesteld onder supervisie van een dierenarts en geïmplementeerd op de kwekerij. Bovendien moeten de kwekerijen zich houden aan lage niveaus van parasieten (vooral zeeluizen) en mogen ze alleen bepaalde medicijnen gebruiken onder zeer strenge voorwaarden. Het gebruik van medicijnen voordat een ziekte wordt vastgesteld (profylactisch gebruik) is verboden. Producenten moeten kwekerijen beheren op zo’n manier dat de overlevingskans van zalm hoog is. Gevallen van onverklaarde verhoogde sterfte, evenals tellingen van zeeluizen, moeten openbaar beschikbaar zijn.

Sociaal

ASC-certificering legt strikte eisen op, gebaseerd op de kernprincipes van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), waaronder het verbod op kinderarbeid of enige vorm van gedwongen arbeid. Alle ASC-gecertificeerde kwekerijen bieden veilige en rechtvaardige werkomgevingen waar werknemers een fatsoenlijk loon verdienen en reguliere werkuren hebben. Producenten moeten ook (inheemse) gemeenschappen raadplegen, hen informeren over gezondheidsrisico’s en toegang bieden tot essentiële hulpbronnen. Soortgelijke eisen gelden voor smolt leveranciers (leveranciers van jonge vis) aan de ASC-gecertificeerde zalmkwekerij.

Standaard documenten

 

Zalm – Standaard documenten

ASC Salmon Standard v1.4 – English

ASC Salmon Standard v1.4 – Spanish

ASC Salmon Standard v1.4 – Japanese

Andere documenten

 

Zalm – Andere documenten

ASC-Salmon-Audit-Manual_v1.4

ASC Salmon Audit Manual v1.3 – Spanish

ASC Salmon Standard factsheet

 

Klik hier om toegang te krijgen tot het archief van eerdere versies van de ASC-standaarddocumenten.

Confidental Infomation